Oferta

PROPONOWANE OBSZARY WSPÓŁPRACY w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa:

 • metody badania i oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych,
 • wykorzystanie wyników badań eksploatacyjnych w praktyce inżynierskiej,
 • metody statystycznych badań eksploatacyjnych i symulacji procesu eksploatacji maszyn,
 • tworzenie baz wiedzy o niezawodności i bezpieczeństwie maszyn z wykorzystaniem wiedzy ekspertów; aplikacja technik wspomaganych komputerowo do analizy niezawodności i bezpieczeństwa maszyn.

PROPONOWANE OBSZARY WSPÓŁPRACY w zakresie rozwoju maszyn górniczych :

 • maszyny górnicze wykorzystywane do prac przodkowych,
 • systemy (układy) hydrauliczne w maszynach roboczych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wydobywczego,
 • mechatroniczne i elektrohydrauliczne systemy wspomagania np. urabiania złoża,
 • opracowywanie opinii technicznych w zakresie maszyn roboczych ciężkich oraz ich elementów (biegły z listy Sądu Okręgowego w Legnicy z 10 letnim stażem, III kadencja).

PROPONOWANE OBSZARY WSPÓŁPRACY w zakresie logistyki:

 • podstawy logistyki i logistycznego zarządzania łańcuchami dostaw,
 • metody projektowania i implementacji logistycznych systemów zaopatrzenia i dystrybucji,
 • techniki i technologie magazynowania materiałów,
 • projektowanie i implementacja systemów transportu wewnętrznego,
 • modelowanie, symulacja i wizualizacja procesów przepływu materiałów w systemach logistycznych z zastosowaniem metod komputerowego wspomagania logistyki (CAL),
 • ekologistyka i systemy recyklingu.

PROPONOWANE OBSZARY WSPÓŁPRACY w zakresie transportu dalekiego:

 • zagadnienia organizacji i funkcjonowania transportu pasażerskiego, zarówno kolejowego jak i tramwajowego,
 • zagadnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej,
 • zagadnienia funkcjonowania transportu towarowego, a zwłaszcza transportu intermodalnego,
 • problematyka specjalizowanych technologii transportu np. materiałów niebezpiecznych, ładunków szybko psujących się , ładunków nienormatywnych, itp.
 • badania i ocena niezawodności środków i systemów transportowych; analiza ryzyka w transporcie.

PROPONOWANE OBSZARY WSPÓŁPRACY w zakresie diagnostyki:

 • krótko- i długoterminowe badania obciążeń statycznych i dynamicznych w maszynach roboczych w warunkach eksploatacyjnych,
 • identyfikacja parametrów rozkładów statystycznych obciążeń zewnętrznych w procesie eksploatacji maszyn,
 • diagnostyka wibroakustyczna elementów i zespołów maszyn roboczych i środków transportu,
 • metody obniżania intensywności procesów wibroakustycznych – bierne i aktywne metody redukcji drgań i hałasu w maszynach,
 • zagrożenia wibroakustyczne w środowisku,
 • diagnostyka termalna elementów oraz zespołów mechanicznych i hydraulicznych.

PROPONOWANE OBSZARY WSPÓŁPRACY w zakresie układów hydraulicznych:

 • projektowanie, modernizacja i miniaturyzacja układów hydraulicznych i elektro-hydraulicznych,
 • automatyzacja sterowania układów hydraulicznych,
 • optymalizacja elementów i układów hydraulicznych,
 • modelowania przepływu płynów lepkich i ściśliwych z uwzględnieniem przemian termodynamicznych,
 • numeryczne modelowanie oddziaływań hydrodynamicznych statku, właściwości manewrowe i oporowe,
 • obliczanie przepływów wielofazowych: przepływów z kawitacją, przepływów z powierzchnią swobodną, przepływów z fazą stałą,
 • badania jedno- i wieloźródłowych (hybrydowych) układów hydraulicznych.