Projekty

EKO-INN [2013-2016]

Problem odpadów i ich wpływu na środowisko staje się w dzisiejszych czasach coraz bardziej zauważalny. Zgodnie ze statystykami przeciętny Polak wytwarza w ciągu roku 300-500 kg śmieci, co w skali kraju daje łącznie ok. 10-11 mln ton. Ponad 80% masy odpadów w Polsce podlega najbardziej zagrażającemu środowisku sposobu zarządzania, czyli składowaniu odpadów na wysypiskach śmieci. Dany sposób postępowania z odpadami klasyfikuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc wśród wszystkich Państw Członkowskich. Stąd niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków prawnych, finansowych i technicznych, które pozwolą na właściwą ochronę środowiska. Zasady postępowania z odpadami powinny być jasno określone na każdym etapie życia odpadu, od momentu projektowania produktu, poprzez jego produkcję i eksploatację, aż do jego odzysku lub unieszkodliwienia. Wzrost zainteresowania gospodarką odpadami to również wynik oddziaływania na Polskę Unii Europejskiej i konieczność wprowadzenia do polskiego prawa dyrektyw z zakresu gospodarowania odpadami.